Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Coşkun Savunma

Vizyon

Ülkemizde ve Dünyada , sektöründeki değişikliklere uyumlu, mamul kalitesinin sürekliliği, verimliliği ve etkiliğini sağlayarak, gelecekte de bugün olduğu gibi  sektörün öncü firma olmaktır.

// Coşkun Savunma

Misyon

COŞKUN SAVUNMA  olarak ülkemizde ve dünyada  Sektöründe ile ilgili müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu mamülleri

  • tedarikçi ve müşterilerimizle işbirliği içinde,
  • karşılıklı güvene dayalı,
  • süreklilik gösteren,
  • istenen standart ve kalitede gerçekleştirmek,
  • Yasal Yönetmelik ve kanunlara uyumlu
  • Çevre ve Ekosisteme zarar vermeden
  • Yerinde ve zamanında teslimat yapmaktır.