ANSI Kriterleri-Işık Çıkışı Işık Çıkışı: Toplam ışıksal akıdır. Taşınabilir ışık kaynağının tüm açısal çıkışları toplanarak ölçülen, yayılan ışık enerjisinin toplam miktarıdır. Bu standartta ışık çıkışı, lümen birimleri ile ifade edilir.
ANSI Kriterleri-Çalışma Süresi Çalışma Süresi: Yeni pillerle birlikte cihazın ilk açıldığı andan itibaren 30 saniye olarak tanımlanan ilk ışık çıkış değerinden, ışık çıkışının ilk değerin %10’una ulaştığı ana kadar geçen süredir.
ANSI Kriterleri-Hüzme Mesafesi Hüzme Mesafesi: Cihaz ile ışık huzmesinin 0,25 lüks olduğu nokta arasındaki mesafedir (0,25 lüks, yaklaşık olarak “bulutsuz bir gecede ve açık alanda” bir dolunaydan yayılan ışığa eşdeğerdir).
ANSI Kriterleri-Tepe Huzme Yoğunluğu Tepe Huzme Yoğunluğu: Tipik olarak bir ışık konisinin merkez eksenindeki maksimum ışık yoğunluğudur. Değer, kandela olarak ifade edilir ve mesafeye bağlı olarak farklılık göstermez.
ANSI Kriterleri-Su Geçirmezlik Su Geçirmezlik – IPX4: Herhangi bir yönden cihaza sıçrayan su, herhangi bir hasara neden olmayacaktır.
ANSI Kriterleri-Su Geçirmezlik Su Geçirmezlik – IPX7: Muhafaza, standarda uygun basınç ve zaman koşulları altında belirli bir süre için suya batırıldığında, zararlı bir etkide bulunabilecek miktarda su girişi mümkün olmayacaktır.

 

Suya Batırılabilir – IPX8: Muhafaza, üretici tarafından belirtilen ancak IPX7 derecesinden daha ağır olan koşullar altında suya sürekli olarak batırıldığında, zararlı bir etkide bulunabilecek miktarda su girişi mümkün olmayacaktır.