Geriye Dön Mağaza

SAMALITE HL1300W-2200

SAMALITE HL1300W13
CAT / PAD sayılı 0111/103388

SAMALITE HL1300W-DL
CAT / PAD sayılı 0111/107837

SAMALITE HL1300W9

BPNM13 Powerbelt: CAT / PAD sayılı 0111/103388
BPLi-5 Li-ion Pil: CAT / PAD sayılı 0111/107837

Özellikler

BPNM13 Powerbelt:
Ağırlık: 1200g
Yüksek 2200 Lümen 7½ Saatler
Orta 1500 Lümen 9½ Saatler
Düşük 1000 Lümen 12 Saat
BPLi-5 Li-ion Pil:
Ağırlık: 205g
Yüksek 2200 Lümen 5½ Saatler
Orta 1500 Lümen 7 Saat
Düşük 1000 Lümen 9½ Saatler
“W”, geniş ışın

2200 LUMENS